Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı

2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YGS LYS

- 2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Takvimi Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı haric Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gercekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gercekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

  Birinci Oturum Türkce ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkce ve Temel Matematik soruları gectiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.   Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.  

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaclarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.  

Birinci Oturumun Uygulanması 40 adet Türkce ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,  Cumartesi günü sabah oturumunda gercekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir. 

Birinci Oturumda

Testlerin Ağırlıkları Türkce ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkce testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50’dir.  Temel Yeterlilik Testi Puanının Değerlendirilmesi  Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi icin yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, gecen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi icin gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.    A

dayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri icin Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.  

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.     T

emel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları,  istedikleri takdirde bir sonraki yıl icin de gecerli olacaktır.  

İkinci Oturum

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular gectiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gercekleştirilecektir.  

İkinci Oturumun Uygulanması  Cumartesi günü öğleden sonra gercekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.   Oturumların süresi gecmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.  

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları  

İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.  

Tercih edilecek puan türüne göre:  

Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50,

Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.  

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50,

 Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.

  Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50,

Matematik testinin ağırlığı %50’dir.  

Yerleştirme  Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,  

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkce Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]  

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.  

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.

 SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)] EA:   [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)] 

DİL:  [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)] 

Özetle Yeni Sistemimiz

 Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,  

 Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir,

  Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna cekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.  

 Türkce ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,

 Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,

 Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,  

 Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,  

 Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir. 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Twitter'da Takip Et

Portal Scripti: Medya İnternet