2016 Yılı Lise Geçiş Sistemi (OGES) Tanıtım

Lise geçiş sisteminin 2 temel bileşeni vardır: 1. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) 2. Yılsonu Başarı Puanı (YBP)

2016 Yılı Lise Geçiş Sistemi (OGES) Tanıtım TEOG

OGES tanıtım bülteni için hazırladığım bülten yazısından. 2016 OGES tanıtım. Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi. OYP puanı nasıl hesaplanacak. Sorular hangi konularda çıkacak...

Sevgili Öğrenciler

Bu bültende 2016 yılı lise geçiş sistemi (OGES) anlatılmaktadır. Lise geçiş sisteminin 2 temel bileşeni vardır:

1. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) 

2. Yılsonu Başarı Puanı (YBP)

ü Öğrenciler, lise tercihlerini Yerleştirmeye Esas Puana (YEP) göre yapacaklardır.

ü YEP, merkezi sınavların (TEOG) %70'i ile 6, 7 ve 8. sınıf YBP puanlarının ortalamasının %30'unun toplanması ile elde edilecek.

. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) 

ü TEOG sınavlarında, iki yazılısı olan derslerin birinci yazılısı,  üç yazılısı olan derslerin ikinci yazılısı merkezi sistemde yapılacak. Türkçe,  Matematik,  Fen ve Teknoloji,  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi,  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Yabancı Dil

ü Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak.

ü Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.

ü Yanlış sorular doğruları götürmeyecektir

ü Sınav soruları 8. Sınıf konularında gelecektir.

ü Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

ü Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak.

ü Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.

ü TEOG sınav tarihleri: 1. Dönem Kasım ayı sonu, 2. dönem Nisan ayı sonunda yapılacaktır. Günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

ü Geçerli bir sebeple sınava giremeyenler daha sonra sınava alınacaktır.

ü 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

ü Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

ü Her derste 20 soru sorulacak ve her dersin sınavı 40 dakika sürecektir. Her sınavdan sonra teneffüse çıkılacaktır

ü  Her dersin sorularının çarpılacağı katsayılar: Türkçe(4), Matematik(4), Fen ve Tek(4), İnkılap Tarihi(2), İngilizce(2), Din Kültürü(2)

 

 

Öğrencinin her dersten aldığı Yılsonu Notları, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılıyor ve Ağırlıklı Yılsonu Puanı elde ediliyor. Ağırlıklı Yılsonu Puanının haftalık ders saati sayısına bölünmesiyle de Yılsonu Başarı Puanı bulunuyor. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yılsonu başarı puanları her yıl sonu karnelerde yazar. Ayrıca e-veli bilgilendirme sisteminde 6. ve 7. Sınıf YBP puanlarına bakılabilir.

YERLEŞMEYE ESAS PUAN (YEP) NASIL HESAPLANACAK

TEOG Ortak Sınav Puanı 700; Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir. TEOG Puanı hesaplanırken her dersin doğru yapılan soruları 5 ile çarpılacak; sonra her dersin bu sonucu kendi katsayısı ile çarpılacak.  Sonra her ders için ayrı ayrı çıkan bu sonuçlar toplanıp 18’e bölünecek. Çıkan bu sonuç 700 ile çarpılıp 100 e bölünecek. Böylece bir dönemin TEOG puanı bulunmuş olacak. Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının toplamı ile  8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.


6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı 300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30) Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak (%70) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

PYBS (Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavı): 8. Sınıf öğrencileri ayrıca bu sınava girmezler.  OYP puanları aynı zamanda PYBS puanlarıdır

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Twitter'da Takip Et

Portal Scripti: Medya İnternet